Nowoczesne systemy ogrzewania
  
  

Wentylacja mechaniczna

rekuperacja

        Wszystkie domy muszą być wyposażone w system wentylacyjny. Wentylacja ma za zadanie dostarczyć świeże powietrze i usunąć zanieczyszczone. Najpopularniejszym systemem wentylacji jest wentylacja naturalna czyli grawitacyjna.

        Wentylacja grawitacyjna dobrze funkcjonuje gdy temperatura zewnętrzne jest mniejsza niż 12oC (im większa różnica temperatur, tym większa różnica ciśnień, a tym samym sprawniejsza wentylacja grawitacyjna) oraz mamy dostęp świeżego powietrzna np. przez nawiewniki w oknach. Wentylacja grawitacyjna działa dobrze w okresach zimowych, (wtedy, gdy chcemy mieć jak najmniejsze straty energii), natomiast w okresie letnim praktycznie nie funkcjonuje. Jedynym wyjściem jest otwieranie drzwi i okien, które powoduję przeciągi, dostawanie się hałasu z zewnątrz. Niewystarczająca ilość świeżego powietrza w zamkniętych pomieszczeniach może powodować u osób w nich przebywających uczucie zmęczenia, bóle i zawroty głowy, senność oraz nudności.

        W wentylacji mechanicznej nie ma znaczenia temperatura zewnętrzna, niezależnie od niej dostarczana jest odpowiednia ilość świeżego powietrza, a powietrze zużyte usuwane jest z budynku. Sercem instalacji jest centrala wentylacyjna, która tłoczy za pomocą rozprowadzonych kanałów świeże powietrze do pomieszczeń oraz usuwa zużyte i zanieczyszczone na zewnątrz. Dodatkowo zamontowane filtry pozwalają na dostarczenie czystego, wolnego od zanieczyszczeń i pyłów powietrza. Wentylacja mechaniczna z rekuperacją pozwala na znaczące obniżenie kosztów ogrzewania.

        Dla domu o powierzchni około 150-200 młączna powierzchnia wszystkich otworów wentylacji grawitacyjnej może wynosić nawet 1 m2. Jest to otwór, przez który w niekontrolowany sposób przepływa nam powietrze. Dlatego w nowobudowanych domach warto rozważyć montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Koszt inwestycji zwraca się już po kilku latach w zależności od izolacji budynku. Wentylacje mechaniczną wykonuję się zamiast wentylacji grawitacyjnej, dlatego przy uwzględnianiu kosztów należy je pomniejszych o koszty montażu wentylacji naturalnej. Dodatkowe oszczędności można uzyskać rezygnując z montażu nawiewników w oknach, mniejszej ilości kominów i przejść dachowych.

 

Zalety i ograniczenia instalacji wentylacji grawitacyjnej (naturalnej)

 • częściowa i niekontrolowana wymiana powietrza
 • duże straty ciepła w okresach zimowych
 • tańsza od wentylacji mechanicznej
 • prosta w budowie
 • bezawaryjna
 • wydajność uzależniona od warunków atmosferycznych (w zimie efektywniejsza)
 • brak możliwości regulacji
 • brak możliwości stosowania filtrów

 

Zalety i ograniczenia instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją:

 • pozwala na odpowiednią i kontrolowaną wymianę powietrza
 • umożliwia odzysk ciepła z powietrza wywiewanego redukując koszty ogrzewania
 • możliwość intensywnego wietrzenia w czasie np. gotowania lub kąpieli
 • dostarczane powietrze jest filtrowane
 • zimą nawiewane powietrze jest ogrzewane przez powietrze usuwane z budynku
 • zastosowanie chłodnic pozwala na dostarczenie chłodniejszego powietrza w okresie letnim
 • instalacja droższa od wentylacji grawitacyjnej
 • dzienny koszt eksploatacji wynosi kilkadziesiąt groszy
 • nie działa bez energii elektrycznej