Nowoczesne systemy ogrzewania
  
  

FAQ

Czy kolektor słoneczny jest oszczędnym rozwiązaniem?

Bez wątpienia. Biorąc pod uwagę fakt, że podgrzewanie ciepłej wody użytkowej stanowi coraz większy udział w całkowitych kosztach ogrzewania budynku. Potrzeby ciepła na cele ogrzewania zmniejszają się stale w nowych budynkach, wskutek wprowadzania coraz wyższych standardów izolacyjności cieplnej. Potrzeby na ciepłą wodę użytkową wynikają z kolei z potrzeb mieszkańców. Stąd zapewnienie niskich kosztów podgrzewania CWU jest istotne dla osiągnięcia niskich kosztów eksploatacji budynku. Więcej przeczytasz tutaj → Kolektory słoneczne

Jak zbudowany jest kolektor słoneczny

Głównym elementem każdego kolektora słonecznego jest absorber, od którego w znacznej mierze zależy sprawność kolektora, ale także trwałość zachowania parametrów, gdyż absorber poddany jest trudnym warunkom pracy - niskim ujemnym i wysokim temperaturom roboczym. Jakość materiałów i technologia produkcji odgrywają tutaj decydujące znaczenie. Podstawowymi elementami są orurowanie, absorber, obudowa więcej przeczytasz w dziale → Kolektory słoneczne

Zalety ogrzewania podłogowego

Tematowi ogrzewania podłogowego poświęciliśmy cały dział, ze szczególnym uwzględnieniem zalet tej instalacji. Zapraszamy → Ogrzewanie podłogowe