Nowoczesne systemy ogrzewania
  
  

Kolektory słoneczne

        Instalacja solarna zbudowana jest z baterii kolektorów, umieszczonej zazwyczaj na dachu budynku, zasobnika znajdującego się zazwyczaj w sąsiedztwie kotła c.o., grupy pompowej oraz regulatora.

        Zasada działania instalacji solarnej jest następująca: kolektor solarny zamienia promieniowanie słoneczne na ciepło. Nośnikiem ciepła jest niezamarzający roztwór glikolu propylenowego krążący w instalacji na skutek pracy pompy obiegowej. Bateria kolektora połączona jest hydraulicznie z wężownicą umieszczoną w zasobniku wody użytkowej. Nośnik (roztwór glikolu) zabiera ciepło z kolektorów i przenosi je do wężownicy, która nagrzewa wodę w zasobniku.

Kolektory słoneczne – najtańszy sposób podgrzania ciepłej wody użytkowej

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej stanowi coraz większy udział w całkowitych kosztach ogrzewania budynku. Potrzeby ciepła na cele ogrzewania zmniejszają się stale w nowych budynkach, wskutek wprowadzania coraz wyższych standardów izolacyjności cieplnej. Potrzeby na ciepłą wodę użytkową wynikają z kolei z potrzeb mieszkańców. Stąd zapewnienie niskich kosztów podgrzewania CWU jest istotne dla osiągnięcia niskich kosztów eksploatacji budynku.

Podgrzewanie CWU w kotłach opalanych paliwem stałym jest szczególnie w okresie letnim okupione wysokimi stratami rozruchowymi i postojowymi kotła. Stąd koszty pracy będą dla takich kotłów podwyższone. Atrakcyjnym i coraz bardziej popularnym rozwiązaniem jest stosowanie pomp ciepła typu powietrze-woda, przeznaczonych do podgrzewania CWU. W porównaniu do innych źródeł ciepła, oferuje ona najniższe koszty ogrzewania. Jednak zdecydowanie najniższe koszty podgrzewania CWU będą osiągane z pracy instalacji solarnej, w której pobór mocy elektrycznej do zasilania pompy obiegowej wynosił będzie jedynie około 50 W. Przykładowy koszt podgrzania 300 litrów ciepłej wody w okresie letnim będzie wynosił dla instalacji solarnej 28 gr, niemal 7-krotnie taniej niż drugie najbardziej efektywne urządzenie – pompa ciepła CWU.

        W polskich warunkach prawidłowo dobrana instalacja solarna pokrywa do 60% rocznego zapotrzebowania na potrzeby ciepłej wody użytkowej. W miesiącach letnich kolektory słoneczne mogą nam dostarczyć do 100% energii potrzebnej do przygotowania CWU.

Budowa kolektora słonecznego

        Głównym elementem każdego kolektora słonecznego jest absorber, od którego w znacznej mierze zależy sprawność kolektora, ale także trwałość zachowania parametrów, gdyż absorber poddany jest trudnym warunkom pracy - niskim ujemnym i wysokim temperaturom roboczym. Jakość materiałów i technologia produkcji odgrywają tutaj decydujące znaczenie.

 


Płaskie kolektory słoneczne zbudowane są z takich głównych elementów, jak:

  • Absorber- złożony z blachy miedzianej lub aluminiowej oraz orurowania także z rur miedzianych lub aluminiowych. Absorber pokrywany jest warstwą pochłaniającą promieniowanie słoneczne. Warstwa selektywna posiada cechę wysokiej absorpcji promieniowania słonecznego (rzędu 90÷95%) i jednocześnie niskiej emisji promieniowania podczerwonego (rzędu 5÷10%).
  • Orurowanie - czyli układ przewodów odbierających z absorbera wytwarzane ciepło, może mieć formę równoległych rurek - tzw. układ harfowy, bądź też formę meandrową (wężownica).
  • Obudowa -chroni kolektor przed wpływem warunków zewnętrznych oraz stratami ciepła. Pełni bardzo odpowiedzialną rolę, gdyż od jej sztywności, szczelności i wytrzymałości mechanicznej, zależy i sprawność pracy (w zależności np. od zawilgocenia izolacji cieplnej) i trwałość kolektora.

Przykrycie szklane - zapewnia ochronę kolektora przed utratą ciepła oraz wpływem warunków zewnętrznych. Szyba stosowana w kolektorach słonecznych jest specjalnie przystosowana do obciążeń mechanicznych (zaleganie śniegu, wiatr), a także uderzeń (test odporności na gradobicie, kulka stalowa 150g). Zapewniać musi także maksymalnie wysoką przepuszczalność promieniowania słonecznego (np. najwyższa klasa U1 - powyżej 90%) do wnętrza kolektora słonecznego, stąd posiada obniżoną zawartość tlenków żelaza.

Budowa kolektora słonecznego stanowi o jego wartości dla użytkownika, decydując o zachowaniu wysokich parametrów pracy przez cały okres jego eksploatacji. Potwierdzeniem jakości kolektora słonecznego jest jego zgodność z wymaganiami normy EN 12975, która przewiduje cykl testowy symulujący jego 20-letnią eksploatację. Od kilku lat na rynku europejskim funkcjonuje w tym zakresie certyfikat Solar Keymark nadawany kolektor słonecznym, które pomyślnie przeszły w niezależnym instytucie badawczym, przewidziane w normie EN 12975 testy.

W ofercie firmy Aquaterm znajdują się kolektory płaskie i rurowo-próżniowe polskich i zagranicznych producentów, m. in. Hewalex, Watt, Sunex, Vaillant, Viessmann.